Girişimsel Nöroradyoloji

Girişimsel nöroradyoloji nedir?

Girişimsel Nöroradyoloji; kafa içindeki, baş ve boyundaki damarsal hastalıkların (baloncuk, damar yumağı, darlıklar gibi) radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanarak, kesi yapmadan, damar içine iğne ile girerek tanısını koyan ve tedavisini yapan bilim dalıdır.

Girişimsel nöroradyolojinin ilgi alanına neler girer, hangi hastalıklar tedavi edilir?

Beyin damarlarında görülen ve genellikle beyin kanamasına yol açan anevrizmaların (baloncuk) endovasküler tedavisi: Bu hastalar genellikle beyin kanaması ile gelmekte olup tedavi edilmediği takdirde ölümle veya kalıcı nörolojik hasarla (felçlik gibi) sonuçlanmaktadır. Bu tedavide anevrizmanın yerine ve şekline bağlı olarak farklı endovasküler tedavi yöntemleri kullanılmaktadır. Bazen anevrizmanın sadece içi doldurularak kapatılmakta, bazen bu işlem balon yardımı ile veya stent yerleştirilerek yapılmaktadır. Bazı durumlarda ise, uygun hastalarda sadece anevrizma boynuna kaplı stent yerleştirilerek kısa sürede tedavi edilmektedir. Nadir durumlarda anevrizma ile birlikte damar tamamen de kapatılabilmektedir.

  • Beyin, omurilik ve baş-boyundaki damarlarda doğuştan veya sonradan oluşan (genellikle travma sonrası) arteriovenöz malformasyon (damar yumakları) ve fistüllerin tedavisi: Damarların içi uygun tıkayıcı maddelerle 1 veya 1 den fazla seansda tamamen veya kısmen kapatılmaktadır. Bu yöntemle hastaların çoğu tamamen tedavi olabiliyor iken bir kısmı da cerrahiye ve/veya ışın tedavisine uygun hale getirilmektedir.
  • Boyun ve beyin tıkayıcı atardamar hastalıklarında balon anjioplasti ve stentleme işlemleri: Özellikle boyunda beyni besleyen damarlardaki (karotid arter) darlıklarda stentleme hasta uyanıkken yapılmaktadır. Tedavi edilecek damar kafa içinde ise işlem genel anestezi altında yapılmaktadır.
  • Baş-boyun, kafa içi ve omurga tümörlerinde (nazofaringeal anjiofibrom, menenjiom, hemanjiom gibi) ameliyatın yapılabilmesi ve ameliyat sırasında kanamanın olmaması için preoperatif (ameliyat öncesi) embolizasyon işlemleri: Bu işlemler bazı durumlarda primer tedavi yöntemi olarak da uygulanmaktadır.
  • Erken dönemde yakalanan hastalarda beyin damarlarındaki pıhtılar endovasküler nöroradyolojik yöntemlerle eritilebilmektedir.
  • Ameliyat öncesi geçici damar kapama (karotid arter oklüzyonu) testleri ve kalıcı damar kapama işlemleri yapılmaktadır.

Girişimsel Nöroradyolojik İşlemler