ULUSAL SUNUMLAR

 • Çeliktaş M, İnal M, Akgül E, Aksungur E, Bıçakcı K, Oğuz M. Hepatik ven varyasyonlarının sonografik değerlendirilmesi. 5. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Uludağ, Bursa, 17-20 Aralık 1995.
 • Oğuz M, Akgül E, Bıçakcı K, Onaç E, İnal M, Aksungur E. İnternette radyoloji ve ülkemizde olası etkileri. URK96 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 6-10 Ekim 1996.
 • Demirbaş Ö, Akgül E, Soyupak S, Özer C, Apaydın D, Oğuz M. Atipik penetran travmalar. URK 96 15. Ulusal Radyoloji Kongresi, Nevşehir, 6-10 Ekim 1996.
 • Bıçakcı K, Akgül E, Özer C, Duce MN, Oğuz M. Epilepside MRG. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.
 • Akgül E, Oğuz M, Bıçakcı K , Aksungur E, Demirbaş Ö. İnternette radyoloji eğitimi: Eğitim dosyaları. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.
 • E6. Bıçakcı K , Aksungur E, Akgül E, Apaydın D, Özer C, Oğuz M. Konjenital kranyal anomaliler. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.
 • Aksungur E, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon. RAD 97 3. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.
 • İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M. Olgu sunumu: Karaciğer endometriozisi. RAD 97 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.
 • İnal M, Akgül E, Özer C, Duce MN, Çeliktaş M,  Oğuz M. Karaciğer hemanjiomlarının multifazik spiral BT bulguları. RAD 97 Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 28 Ekim-2 Kasım 1997.
 • İnal M, Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Özer C, Akgül E. Sma Psödoanevrizması. 6. Ulusal Ultrasonografi Kongresi, Kuşadası, 5-9 Ekim 1997.
 • Aksungur E, İnal M, Özer C, Akgül E, Çeliktaş M, Aikimbaev K, Binokay F. Periferik PTA ve stent uygulamaları: 5 yıllık deneyim. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Şire D, Soyupak S, Akgül E, Özer C, Binokay F, Oğuz M. DEXA (Dual Energy X-Ray Absorptiometry) yöntemi ile normal Türk populasyonunda kemik mineral dansite tayini. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Yüksekkaya R, İnal M, Akgül E, Satar K, Yıldıran S, Oğuz M. Akut Apandisit: Spiral BT bulguları. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Akgül E, Bıçakcı K, Özer C, Demirbaş Ö, Binokay F, Yüksekkaya R, İnal M, Oğuz M. Populasyonda MRG ile saptanan normal konus medüllaris lokalizasyonu. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Akgül E, Bıçakcı K, Demirbaş Ö, İnal M, Özer C, Aksungur E, Oğuz M. İnternette Manyetik Rezonans Görüntüleme. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Demirbaş Ö, Akgül E, Özer C, Aksungur E, Soyupak S, İnal M, Oğuz M. Sıradışı penetran travmalar. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Aksungur E, Özer C, Yüksekkaya R, Akgül E, Demirbaş Ö, Şire D. Radyoloji ve deprem. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Bıçakcı K, Demirbaş Ö, Özer C, Akgül E, Duce MN, Soyupak S. Kalkaneal Ewing sarkom. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Aksungur E, Binokay F, Bıçakçı K, İnal M, Akgül E, Oğuz M. Aksesuar nazal konkalar: Sekonder orta konka ve bifid alt konka. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • İnal M, Özer C, Akgül E, Demirbaş Ö, Arkovan A. Ekstranodal lenfomalarda BT bulguları. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • İnal M, Demirbaş Ö, M. Altay, Akgül E, Özer C. Renal pozisyon, füzyon, rotasyon ve vaskülarizasyon anomalileri. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Özer C, İnal M, Akgül E, Demirbaş Ö, Apaydın D, Şire D, Oğuz M. Üreter taşlarında kontrastsız spiral BT: Sekonder bulgular. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Soyupak S, Özer C, Akgül E, Demirbaş Ö, Şire D, Oğuz M. Pediatrik multiorgan kisthidatik. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Soyupak S, Şire D, Akgül E, Arkovan A, Oğuz M. Nörofibromatozis: Olgu sunumu. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Aksungur E, Aikimbaev K, Özer C, Akgül E, Binokay F, Şire D, Oğuz M. Periferik arteriyel Nitinol stent (Memotherm) uygulaması. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Demirbaş Ö, Aksungur E, Akgül E, Özer C, Bıçakçı K. Posterior temporal arter anevrizması. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Şire D, Akgül E, Aksungur E, Özer C, Demirbaş Ö, İnal M, Börüban S, Oğuz M. Pelvik fraktürlerin değerlendirilmesinde BT. URK 98, 16. Ulusal Radyoloji Kongresi, İzmir, 27-31 Ekim 1998.
 • Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Akgül E, Özer C, Oğuz M. Laparoskopik kolesistektomide ultrasonografi. USG. TUD 99, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 16-19 Mayıs 1999.
 • Binokay F, Çeliktaş M, Duce MN, Apaydın D, Akgül E, Soyupak S. Maternal renkli Doppler US. TUD 99, 7. Ultrasonografi Kongresi, İzmir, 16-19 Mayıs 1999.
 • Şire D, Akgül E, Bayaroğulları H, Sarpel Y. Dizde sinovyal hemanjiom: MRG bulguları. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.
 • Şire D, Akgül E. Atipik bir multipl skleroz olgusu. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.
 • Şire D, Akgül E, İbrişim O, Güzelsoy M, Hakverdi S. Cantrell pentalojisi: US ile prenatal tanısı. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.
 • Şire D, Akgül E. Klippel-Trenaunay sendromu. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.
 • Akgül E, Şire D. İnternette pediyatrik radyoloji eğitim kaynakları. RAD 99, 4. Tıbbi Görüntüleme ve Girişimsel Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 1999.
 • İnal M, Tokmak N, Akgül E, Akınoğlu A. Resesif tip epidermolizis bülloza distrofikaya bağlı özefagus striktürünün peroral endoluminal balon dilatasyon ile tedavisi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • İnal M, Akgül E, Özer C, Aksungur E, Ezici H. Safra yollarına rüptüre olmuş karaciğer kist hidatiğinde perkütan transhepatik endobiliyer drenaj yolu ile obstrüksiyonun giderilmesi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Şire D, Akgül E. Korpus kallozum agenezisi ile birlikte olan nazal meningoensefalosel. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Okur N, Akgül E, Aksungur E, Soyupak S, Oğuz M. Serebral primitif nöroektodermal tümör: Olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Aksungur E, Akgül E, Okur N, İnal M, Oğuz M. Sinonazal nadir anomaliler. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E, Akgül E, Aikimbaev K. Pediyatrik akut pyelonefritte ekokontrast power Doppler. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Vural Ş, Tokmak N, Akgül E, İnal M, Aikimbaev K, Aksungur E, D. Ertürk. Ülseratif kolitli bir olguda toksik dilatasyon olmaksızın retroperitoneal perforasyon. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Akgül E, İnal M, Soyupak S, Çeliktaş M, Aksungur E, Özkan U, H. Aykaç. Dev variköz inferior mezenterik ven: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Akgül E, Şire D, C. Camcı, H. Eren. Karaciğer kist hidatiği: intratorasik rüptür. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M, Aksungur E, Akgül E. Bilateral dev renal anjiomyolipom. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Şire D, Akgül E, R. Y. Çamsarı. Sporla ilişkili ekstremite yaralanmaları: MRG bulguları. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Tepecik SY, Akgül E, Demir Ş, Karakaya O, Vural Ş, Oğuz M. Şerubizm (cherubism). 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Tepecik SY, Demir Ş, Akgül E, Karakaya O, Tokmak N, Aksungur E. Fibröz displazi. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Akgül E, Tepecik SY, Demir Ş, İnal M, Soyupak S, Oğuz M. Ameloblastik fibrom. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Tepecik SY, Akgül E, Akça A, Söker G, Aksungur E, Oğuz M. Meloreostozis. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Akgül E, Şire D.  Bilateral aşil tendon ksantoması: familyal hiperkolesterolemili bir hastada US ve MRG bulguları. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Şire D, Akgül E, Kınacı C. Meloreostozis: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Okur N, Akgül E, Aksungur E, Bıçakcı K , Sağlam F, Oğuz M. Maksillofasyal ossifying fibroma: olgu sunumu. 17. Türk Radyoloji Kongresi, İstanbul, 27-31 Ekim 2000.
 • Şire D, Akgül E. Açık tip şizensefali: İki olgu sunumu. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Özkan U, Akgül E, Karakaya O, Akça A. Bifrontal teratom ve bilateral internal karotid arter anevrizması. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Tokmak N, Soyupak S, Akgül E, Binokay F, Vural Ş. Kistik lenfanjioma. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Tokmak N, İnal M, Akgül E, Soyupak S, Demir Ş, Akça A. Mediastinal kitleler. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Okur N, İnal M, Akgül E, Özkan U. İnferior vena kava leomyosarkomu. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Tokmak N, Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Akça A, Demir Ş. Retroperitoneal matür kistik teratom. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Şire D, Akgül E. 14 yaşındaki kız çocuk olguda uterin prolapsusun MRG bulguları. TürkRad 2001, 22. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 26-31 Ekim 2001.
 • Akça A, Akgül E, Binokay F, Söker G. Kafa tabanını tutan lenfoma olgusu. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akça A, Akgül E, Çeliktaş M, Binokay F, Tokmak N. Servikal kum saati lipom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akça A, Çeliktaş M, Binokay F, Akgül E. Mondini deformiteli olguda temporal kemik YRBT bulguları. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi 5-8 Kasım 2002, Antalya.
 • Demir Ş, İnal M, Yalnız H, Aikimbaev K, Akgül E, Oğuz M.  Kardiyak malign fibröz histiyositom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akgül E, Bıçakcı K , Binokay F, İnal M, Çeliktaş M. Trakeal schwannom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Binokay F, Tokmak N, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E. Dev hemorajik kribriform duktal karsinoma: olgu bildirisi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Vural Ş, İnal M, Oğuz M. Malign görünümlü atipik dev fibroadenom: radyolojik ayırıcı tanı. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E, Oğuz M. Hayalet meme kitleleri. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akgül E, İnal M, Binokay F, Çeliktaş M, Soyupak S, Aikimbaev K, Oğuz M. İnferior sağ hepatik ven prevalansı ve varyasyonlarının kontrastlı helikal BT ile değerlendirilmesi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Tokmak N, İnal M, Akgül E, Demir Ş, Akça A. Amfizematöz pyelonefrit TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Binokay F, İnal M, Özkan U, Akgül E, Soyupak S, Oğuz M. Sekonder testiküler plazmositoma: multipl myelom, olgu sunumu. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akça A, Akgül E, Aksungur E, Oğuz M. Unilateral internal karotid arter hipoplazisi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akgül E, Kınacı C, Bayaroğulları H, Bakıner O, Aksungur E. Nefrektomi sonrası gelişen renal arter ve inferior vena kavaarasında arteriyovenöz fistül. TürkRad 2002, 23.  Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akça A, Akgül E, Aksungur E. Mesane karsinomunda hematürinin tedavisinde selektif embolizasyon. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Akça A, Akgül E, Binokay F, Soyupak S, İnal M, Çeliktaş M. Pulmoner blastom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Karakaya O, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K, Çeliktaş M, Soyupak S. Mediastinal hemanjiom. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Söker G, Akgül E, Binokay F, Akça A, Soyupak S. Spondilometfizyal displazi. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Demir Ş, Soyupak S, Akgül E, Akça A, Binokay F. Konjenital retikülohistiyositoz. TürkRad 2002, 23. Türk Radyoloji Kongresi, Antalya, 5-8 Kasım 2002.
 • Boyar B, Çetinalp E, Erman T, Bağdatoğlu H, Hacıyakupoğlu S, Akgül E. Perkütan stereotaksik endoskopik 3. ventrikülostomi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 • Boyar B, D. Yılmaz, Erman T, A. Göçer, Çetinalp E, Akgül E. Açık kordotomi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi, Antalya, 20-24 Mayıs 2003.
 • Tokmak N, Bıçakcı K , Akgül E, Binokay F, İnal M, Çeliktaş M, Demir Ş, Soyupak S. Karaciğer kitlelerinde süperparamanyetik demiroksitli MRG ile trifazik dinamik spiral BT’nin karşılaştırılması. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.
 • Özkan U, İnal M, Akgül E, Binokay F, Çeliktaş M, Söker G, Soyupak S, Aksungur E. Malign obstrüktif sarılıkta multifazik spiral BT’nin yeri. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.
 • Binokay F, Söker G, Soyupak S, Akgül E, Çeliktaş M, Aksungur E. Bilateral renal pelviste ekstramedüller hematopoez: US, BT, MRG, IVP bulguları. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.
 • Vural Ş, Soyupak S, Binokay F, Akgül E, H. Zeren. Meme lezyonlarında stereotaksik kor biyopsinin yeri. TürkRad 2003, 24. Ulusal Radyoloji Kongresi, Ankara, 8-11 Ekim 2003.
 • Sağlam F, Akgül E, İnal M, Okur N. Akut subaraknoid kanamalı hastalarda Willis poligonu anevrizmalarının tespitinde bilgisayarlı tomografik inceleme. 5. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, 10-12 Ekim 2003.
 • Sağlam F, Akgül E, İnal M, Soyupak S. Yabanci cisimlerin değerlendirilmesinde bilgisayarlı tomografi. Ulusal Radyoteknoloji Kongresi, Ankara, 10-12 Ekim 2003.
 • Binokay F, B. Şahin, G. Gönlüşen, Soyupak S, Akgül E, A. Gökdemir. Memenin kavernöz hemanjiomu: Olgu sunumu. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, , Antalya16-19 Ekim 2003.
 • Binokay F, Balal M., Akgül E, Soyupak S, Aksungur E. Siklosporin A tedavisine bağlı gelişen memenin bilateral dev fibroadenomları. VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, Antalya, 16-19 Ekim 2003.
 • Demirhan O, Türkmen S, Soyupak S, Akgül E, Karahan D, Taşdemir D, Tunç E. Severe limb shortening with deafness and amenorrhea in a family: A new syndrom. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, Antalya, 21-24 Nisan 2004.
 • Leblebisatan Ş, Binokay F, Akgül E, Yıldırım A, İnal M, Soyupak S, Aksungur E. Konjenital vena kava anomalisi saptanan onbir olgunun bilgisayarlı tomografi bulgularının değerlendirilmesi. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.
 • Akgül E, İnal M, Parsak C, Sakman G, Aksungur E. Multipl karaciğer amip abselerinin US eşliğinde perkütan drenajı. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.
 • Akgül E, Aksungur E, Aikimbaev K, İnal M, Korur K, Leblebisatan Ş, Binokay F. Renal arter bifurkasyon darlıklarında “kissing” balon anjioplasti. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.
 • Binokay F, Soyupak S, Akgül E, Bıçakcı K, Aksungur E. Fibrokistik hastalığın değişken radyolojik spektrumu. TürkRad 2004, 25. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2004.
 • Söker G, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K, İnal M, Aksungur E. Renal arter  varyasyonları: Multipl renal arter ve prehiler bifurkasyon insidansı. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.
 • Korur KG, Binokay F, İnal M, Söker E, Akgül E, Aikimbaev K. Erişkin yaşta saptanan bir pulmoner arter agenezi olgusu. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.
 • Çolak D, Akgül E, Söker G, Aksungur E, Binokay F, Yıldırım A. Unilateral Mondini Sendromu ve eşlik eden diğer anomaliler: Olgu Sunumu. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.
 • Çolak D, Akgül E, Aikimbaev K, Söker G, Binokay F, Aksungur E. Perkutan Renal Girişimlerin Vasküler Komplikasyonları: Hayatı Tehdit Eden Hematürisi Olan Hastalarda Endovasküler Embolizasyon. TürkRad 2005, 26. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2005.
 • Leblebisatan Ş, Akgül E, Bıçakçı K, Binokay F, Aksungur E, Oğuz M. Orbita tümörleri: Manyetik rezonans görüntüleme bulguları. TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006.
 • Akgül E, Ballı T, Çolak D, Aksungur E. Pediatrik hastalarda ciltaltı infüzyon portlarının yerleştirilmesi. TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006.
 • Akgül E, Korur K, Bolat A, Aikimbaev K, Aksungur E. Nadir bir karotid arter stentleme komplikasyonu. TürkRad 2006, 27. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 11-15 Ekim 2006.
 • Akgül E, Yiğit F, Korur K, Çolak D, Aksungur E, Ballı HT. Baş ve boyn tümörlerinde preoperatif embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Yiğit F, Akgül E, Ballı HT, Çolak D, Bolat A, Korur K, Aksungur E. Pediatrik olgularda subkutan venöz port implantasyonu. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Akgül E, Aksungur E, Korur K, Yiğit F, Ballı T, Aikimbaev K. Venöz malformasyonların tedavisinde perkütan skleroterapi. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Aksungur EH, Akgül E, Demiryürek H, Yiğit F, Korur K. Hepatosellüler karsinomda evreleme sistemlerinin tedavi seçimi ve olgu yaşam süresini belirlemede katkısı. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Aksungur EH, Akgül E, Ballı HT, Korur K, Çolak D. Hipersplenizm tedavisinde parsiyel dalak embolizasyonu. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Aksungur EH, Akgül E, Aikimbaev K, Korur K, Çolak D, Bolat A. Visseral arter anevrizması ve arteriovenöz fistüllerde koil ve/veya histoakril ile embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Korur K, Aksungur EH, Akgül E, Güneşli A, Ballı HT, Çolak D. Hepatosellüler karsinom tedavisinde doksorubisin yüklenen mikrosferler ile yapılan transarteryel kemoembolizasyon: Erken dönem MR bulguları. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Korur K, Akgül E, Ballı HT, Yiğit F, Güneşli A, Yıldırım A, Aksungur EH. Alt gastrointestinal sistem kanaması: Anjiografik bulgular ve endovasküler embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Korur K, Ballı HT, Yiğit F, Bolat A, Akgül E, Aksungur EH, Güneşli A. Mesane karsinomuna bağlı hematüride endovasküler embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Ballı HT, Gürkan O, Çolak D, Yiğit F, Korur K, Akgül E, Aksungur E. Vertebral hemanjiomlarda preoperatif endovasküler embolizasyon. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Çolak D, Akgül E, Yiğit F, Ballı HT, Korur K, Aksungur E. Erişkin olgularda venöz port implantasyonu. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Ballı HT, Yiğit F, Annaç Y, Binokay F, Aikimbaev K, Akgül E, Aksungur E. Aortik ark varyasyonları: Anjiografik bulgular. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Yiğit F, Ballı HT, Korur K, Akgül E, Soyupak S, Bıçakçı K, Aksungur E. Hepatik arter varyasyonları: Anjiografik bulgular. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Aksungur E, Akgül E, Bıçakçı. Multipl serebral miksömatöz anevrizma: karakteristik manyetik rezonans görüntüleme ve dijital subtraksiyon anjiografi bulguları. TürkRad 2007, 28. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 27-31 Ekim 2007.
 • Koç F, Demirkıran M, Akgül E, Özeren A. Distonik tremor ile prezente olan talamik AVM: Olgu sunumu. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 10-15 Kasım 2007.
 • Aksungur E, Akgül E, Aikimbaev K, Çolak D, Gürkan O, Yıldırım A. Yüzeyel Venöz Yetmezlikte Endovenöz Lazer Ablasyonu Ve Eş Zamanlı Köpük Skleroterapisi. Türkrad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Aksungur E, Demiryürek H, Akgül E, Bıçakçı K, Aikimbaev K, Yiğit F, Ballı T. Hepatosellüler karsinomda (HSK) Doxorubicine salan mikrosferlerle transarteryel kemoembolizasyon (TAKE). TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Akgül E, Aksungur E, Güneşli A, Duman T, Onan B, Binokay F. Multipl İntrakranyal Anevrizmalarda Eşzamanlı Endovasküler Embolizasyon. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Akgül E, Aksungur E, Gürkan O, Duman T, Erman T, Bıçakçı K. İntrakranyal Arteriovenöz Malformasyon ve Fistüllerin Embolizasyonu Sırasında Oluşan İatrojenik Arteriyel Perforasyonun Glue ile Tedavisi. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Akgül E, Aksungur E, Yıldırım A, Duman T, Gürkan O, Aikimbaev K. Serebral Iskemik Semptomu Olan Hastalarda Birden Fazla Supraaortik Stenozlarda Eş Zamanlı Anjioplasti ve Stentleme. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Akgül E, Aksungur E, Duman T, Gürkan O, Onan B, Soyupak S. Parsiyel Klipe Anevrizmaların Endovasküler Embolizasyonu. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Akgül E, Ballı T, Yiğit F, Duman T, Aikimbaev K, Aksungur E, Oğuz M. Vertebral Arter Darlıklarında Balon Anjioplasti ve Stentleme. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Akgül E, Yiğit F, Gürkan O, Duman T, Ballı T, Korur K, Aksungur E. Radyolojik  Yöntemlerle  Subkutan  Venöz  Port  İmplantasyonu Yapılan Çocuk ve Erişkin  Hasta Gruplarında Görülen Komplikasyonların   Karşılaştırılması. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Çolak D, Akgül E, Duman T, İnal M, Aksungur E, Oğuz M. İnternal Juguler Ven ile Ana Karotid Arter Anatomik İlişkisi: BT Bulguları. TürkRad 2008, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 1-5 Kasım 2008.
 • Aikimbaev K, Aksungur EH, Akgül E, Annaç YA, Ballı TH, Onan HB. Anterior aksesuar büyük safenöz venöz yetmezlikte endövenöz lazer ablasyonunun uygulanabilirliği. TürkRad 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım 2009.
 • Akgül E, Onan B, Ballı T, Annaç Y, Aksungur E, Bıçakcı Ş, Erman T. Geniş boyunlu serebral anevrizmaların tedavisinde Y stentleme ile endovasküler embolizasyon. TürkRad 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım 2009.
 • Aikimbaev K, Aksungur EH, Akgül E. İzole Giacomini veni yetmezliğinde endövenöz lazer ablasyonunun uygulanabilirliği ve kısa dönem sonuçları. TürkRad 2009, 30. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 4-9 Kasım 2009.
 • Aikimbaev K, Aksungur EH, Akgül E. Yüzeyel venöz yetmezlikte endövenöz lazer ablasyon tedavisi: Tek merkezli çalışmanın 3 yıllık sonuçları. TürkRad 2010, 31. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-12 Kasım 2010.
 • Kaya Ö, Çıkman G, Yılmaz C, Gülek B, Akgül E, İnan İ, Demirdüzen S. İnternal karotid arter agenezisinin sonografik tanısında önemli bir ipucu: İpsilateral ortak karotid arter hipoplazisi. TürkRad 2012, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
 • Güngördü F, Aksungur EH, Akgül E, Ballı TH. Pelvik venöz konjesyon sendromunda overyan ve/veya pudental venlerin koil ve/veya köp embolizasyonu. TürkRad 2012, 33. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 7-11 Kasım 2012.
 • Çıkman G, Yalçın Ç,  Ballı T,  Akgül E. Ekstrakranyal internal karotid arter stenozlarının tedavisinde kaplı stent kullanımı. TGRD 2013, 8. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, Antalya,  28-31 Mart 2013.
 • Çiçek D, Vardal F, Akgül E. Kranyal BT görüntüleme ve kesitsel anatomi. 10. Ulusal radyolteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Semineri Antalya, 20-23 Nisan 2013.
 • Vardal F, Taş S, Akgül E, oğuz M, İnal M, Ballı T. Bilgisayarlı Tomografide kesitsel akciğer parankim anatomisi. 10. Ulusal radyolteknoloji Kongresi ve Mesleki Eğitim Semineri Antalya, 20-23 Nisan 2013.
 • Aksungur EH, Ballı HT, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E. Hepatosellüler karsinom tedavisinde ilaç yüklü küçük boyutlu mikrosferler ile transarteryel kemoembolizasyon. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Kılınç M, Erdoğan M, Güngördü F, Dağkıran N, Asgarova E, Ballı T, Akgül E. Baziler tepe anevrizmalarında endovasküler tedavi. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Ballı HT, Yalçın Ç, Asgarova E, Akgül E, Aksungur EH. Servikal ve sezeryan skarı ektopik gebeliklerinde uterin arter embolizasyonu. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Aikimbaev K, Kılınç M, Yalçın Ç, Akgül E. Düşük derecele internal karotid arter stenozlarında oftalmik arter akımının RDUS ile değerlendirilmesi. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Asgarova E, Dalkıran N, Akpınar S, Ballı T, Aksungur E, Akgül E. Dural AVF tedavisinde venöz yolla transvers ve sigmoid sinüs okluzyonu. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Ballı HT, Asgarova E, Yalçın Ç, Akgül E, Aksungur EH. Hepatosellüler karsinomda mikrodalga ablasyon. TürkRad 2013, 34. Ulusal Radyoloji Kongresi, Antalya, 6-10 Kasım 2013.
 • Akgül E, Canlı E, Hüseynov I, Balli HT, Aksungur E. Geniş Boyunlu Bifurkasyon Anevrizmaların Tedavisinde Hibrid, Y Şekilli Stent İle Koil Embolizasyonu. Turkrad 2014, 35. Ulusal radyoloji Kongresi, Antalya, 11-16 Kasım, 2014.