ULUSAL YAYINLAR

 • Arda K, Erden A, Akgül E, Ölçer T, Cumhur T. Fibroepitelyal üreter polipi. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; (1):99-100 (1994).
 • Yalçın F, Kaftan A, Akgül E, Sabah İ. Anjiotensin konverting enzim inhibisyonu ve antihipertansif ilaçlarla kombinasyonu. Doktor Genel Tıp Derleme Dergisi,; 3(4):1-2 (1995)
 • Oğuz M, Akgül E, Onaç E, Bıçakcı Y K. İnternette radyoloji: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiyagnostik bölümü Web sitesi. Türk Radyoloji Dergisi; 31(2):121-124 (1996).
 • Akgül E, İnal M, Binokay F, Özer C. Mide içine prolabe intraluminal özofagus leiomyomu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 2(4):358-359 (1996).
 • Akgül E, Aksungur E. Alt ekstremite derin ven trombüslerinde rekürent pulmoner embolilerin önlenmesi amacıyla kaval filtrasyon. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi (Çukurova Üni. Tıp Fakültesi); 6(1):93-107 (1997).
 • Bıçakçı K, Akgül E, Özer C, Demirbaş Ö, Aksungur E. Temporal kemik fibröz displazisi: BT ve MR bulguları. Türk Radyoloji Dergisi; 32(3):317-320 (1997).
 • Akgül E, Bıçakçı K, Oğuz M. İnternette radyoloji eğitimi: Eğitim dosyaları. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi, 4, 260-263 (1998).
 • Demirbaş Ö, Soyupak S, Özer C, Binokay F, Akgül E, F. Apaydın D, Oğuz M. Baryumlu kolon grafisi öncesinde kolon temizliği amacıyla kullanılan laksatif preparatların karşılaştırılması. Türk Radyoloji Dergisi; 33:327-330 (1998).
 • Akgül E, Bıçakçı K, Çeliktaş M, Oğuz M. İnternette radyoloji: Ultrasonografi. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 4:353-356 (1998).
 • Akgül E, Aksungur E, Özer C, Demirbaş Ö, Aikimbaev K, İnal M, Oğuz M. Hipervasküler tümörlerde preoperatif endovasküler embolizasyon. Türk Radyoloji Dergisi; 34(1):9-21 (1999).
 • Akgül E, Bıçakçı K, Demirbaş Ö, Özer C, Oğuz M. İnternette Manyetik Rezonans Görüntüleme. Türk Radyoloji Dergisi; 34(1):95-102 (1999).
 • Aksungur E, Akgül E, İnal M, Özer C, Aikimbaev K, Demirbaş Ö, Özbarlas S, Oğuz M. Hipervasküler kemik ve yumuşak doku tümörlerinde preoperatif endovasküler embolizasyon. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 5:159-164 (1999).
 • Demirbaş Ö, Çeliktaş M, Akgül E, Özer C, K Aikimbaev, Oğuz M. Laparoskopik kolesistektomi öncesi ultrasonografinin tanı değeri. Türk Radyoloji Dergisi; 34(4):575-584 (1999).
 • Akgül E, Şire D. Klippel Trenaunay sendromu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 3:409-410 (2000).
 • Akgül E, Şire D. Atipik bir multipl skleroz olgusu. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 6:493-496 (2000).
 • Şire D, Akgül E, Bayaroğulları H, Sarpel Y. Dizde sinovyal hemanjiom. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 7(1):131-134 (2001).
 • Şire D, Akgül E, Çeliktaş M, Soyupak S, İnal M. Cantrell pentalojisi: Olgu sunumu. ÇÜ Sağlık Bilimleri Dergisi; 16(1): 45-48 (2001).
 • Akgül E, Şire D. Karaciğer kishidatiği: intratorasik rüptür. Türk Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 7:423-424 (2001).
 • Akgül E, Şire D. Bilateral aşil tendon ksantoması: Ailesel hiperkolesterolemili bir hastada US ve MRG bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji Dergisi; 8: 97-100 (2002).
 • Binokay F, Soyupak S, Çeliktaş M, Akgül E, İnal M, Aksungur E. Plasental lokalizasyon ve uterin dalga fomları üzerine etkisi. TıpMed, 4-5, 7-10 (2001-2002).
 • Okur N, İnal M, Akgül E, Binokay F. İnferior vena kava saplı leomyosarkomu. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji; 9: 78-80 (2003).
 • Özkan U, Akgül E, Okur N. Amfizematöz kolesistitli olguda Mirizzi Sendromu: US ve BT bulguları. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji; 9: 220-223 (2003).
 • Tokmak N, Soyupak S, Binokay F, Akgül E, Demir Ş, Akça A. Mezenterik kistik matür teratom. TIPMED; 5-6: 17-18 (2002-2003).
 • Parsak CK, Erkoçak EU, Demiryürek H, Sakman G, Akgül E, İnç B. İnsülinoma tanısında anjiografinin yeri. ÇÜ Tıp Fakültesi Dergisi; 28 (4): 141-144 (2003).
 • Yüksekkaya R, Akgül E, İnal M, Binokay M, Çeliktaş M, Aksungur E. Akut apandisitte spiral BT’nin yeri. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji; 10(2): 131-9 (2004).
 • Karakaya O, Akgül E, Binokay F, Aikimbaev K. Mediastinal hemanjiom. Tanısal ve Girişimsel Radyoloji 10(3): 210-2 (2004).
 • Aksungur E, Özer C, Akgül E, Aikimbaev K, İnal M, Apaydın D, Çeliktaş M. Alt ekstremite tıkayıcı arter hastalığında perkütan transluminal anjioplasti ve stent uygulaması. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5(1): 23-31 (2004).
 • Leblebisatan Ş, Akgül E, Binokay F, İnal M. Mobil böbrek. Sendrom, 18(10): 82-85, (2006).
 • Akgül E. Karorid Anjioplasti Stentleme: Teknik ve malzeme seçimi. Türkiye Klinikleri: Radyoloji Özel sayısı 7 (3):62-72 (2014).