KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ

  • Akgül E. Dahiliye; Sınav Öncesi Kendini Ölçme ve Tekrar Serisi; 1000 Soru ve Açıklamalı Cevapları, İkinci baskı. Medical Network, Ankara, 1995.
  • Akgül E. Acil serviste radyoloji; Satar S, Güneysel Ö. Acilde Nöroloji. Adana: Adana Nobel Kitabevi, 2007.
  • Akgül E. Girişimsel Nöroradyoloji. Sancak İT. Temel Radyoloji. Ankara, Güneş Tıp Kitapevleri, 2014.