Girişimsel Radyoloji

Girişimsel radyoloji nedir?

Girişimsel radyoloji; tüm vücuttaki damarla ilgili veya ilgili olmayan hastalıkların radyolojik görüntüleme yöntemlerini kullanarak tanısını koyan ve tedavi eden minimal invaziv (ameliyat kesisi gerektirmeyen) tanı ve tedavi yöntemlerini ifade eder.

Girişimsel radyoloji alt dalları nelerdir?

Girişimsel nöroradyoloji, periferik vasküler (damarsal) girişimsel radyoloji ve nonvasküler (damar dışı) girişimsel radyolojii girişimsel radyolojinin alt dallarıdır.

Girişimsel nöroradyolojinin ilgi alanına giren işlemler nelerdir?

 

Periferik vasküler girişimsel radyolojinin ilgi alanına giren işlemler nelerdir?

 

Nonvasküler (damar dışı) girişimsel radyolojinin ilgi alanine giren işlemler nelerdir?