DÜZENLEDİĞİMİZ TOPLANTILAR

 • Serebrovasküler hastalıklarda güncel radyolojik yaklaşımlar. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 2 Mayıs 2009, Adana.
 • Renkli Doppler US uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 19 Aralık 2009, Adana.
 • Meme radyolojisi. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 20 Şubat 2010, Adana.
 • Baş-Boyun radyolojisi. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 29 Mayıs 2010, Adana.
 • Olgularla öğrenelim. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 25 Aralık 2010, Adana.
 • Pediyatrik Radyoloji. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 15 Ocak 2011, Adana.
 • Kas-İskelet sisteminde MRG uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 26 Mart 2011, Adana.
 • Abdominal MRG Uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 26 Mart 2011, Adana.
 • Radyoloji teknikerlerine yönelik MR fiziği ve uygulamaları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 28 Mayıs 2011, Adana.
 • Nöroradyoloji: Santral sinir sistemi tümörleri. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 18 Şubat 2012, Adana.
 • Ürogenital Sistem Tümörlerinde Görüntüleme. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 31 Mart 2012, Adana.
 • Klinisyen Radyologdan ne bekler? TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 5 Mayıs 2012, Adana
 • Toraks Radyolojisi. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 2 Haziran 2012, Mersin.
 • Obstetrik Görüntüleme Sempozyumu. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 22 Aralık 2012, Antakya.
 • Onkolojik görüntüleme ve beklentiler. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 23 Şubat 2013, Adana.
 • Bilimsel çalışma: Nasıl hazırlanır, nasıl yazılır? TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 23 Mart 2013, Adana.
 • Pediyatrik Nöroradyoloji: Beyaz cevher hastalıkları. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 4 Mayıs 2013, Adana.
 • Girişimsel Radyoloji. TRD Adana Şubesi Eğitim Toplantısı, 13 Aralık 2014, Adana.
 • TGRD 2015, 10. Girişimsel Radyoloji Yıllık Toplantısı, 26-29 Mart 2015, Antalya.