Kullanılan Malzeme ve Cihazlar

 • İğneler
 • Giriş kılıfları (İntroduserler)
 • Tanısal kateterler
 • Kılavuz kateterler (Guiding kateterler)
 • Kılavuz teller
 • Mikrokateterler
 • Balonlar
 • Stentler
 • Damar kapama cihazları
 • Anjiografi
 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT)
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG)