Periferik Vasküler Girişimsel Radyoloji

 • Torakal ve abdominal aorta anevrizma ve diseksiyonlarında stent greft yerleştrmesi/stentleme
 • İliak, Femoropopliteal, İnfrapopliteal arterlerde (bacak atardamarları) PTA (balon anjioplasti)/Stentleme
 • Venöz balon anjioplasti ve stentleme
 • Dializ AV fistüllerinde balon anjioplasti
 • Böbrek damar darlığında stentleme
 • Mezenterik ve diğer visseral arter darlıklarında balon dilatasyon ve stentleme
 • Periferik anevrizma, arteriovenöz fistül ve malformasyonlarda embolizasyon (damar tıkama)
 • Uterin fibroid embolizasyonu (UFE)
 • Pelvik konjesyon sendromu tedavisi
 • Varikosel tedavisi
 • Vasküler tümör embolizasyonu
 • Hemanjiom ve vasküler malformasyonlarda perkütan skleroterapi
 • İnferior vena kavaya (İVK) filtre yerleştirlmesi
 • Kalıcı veya geçici kateter yerleştirilmesi
 • Port implantasyonu
 • Kemoembolizasyon
 • Portal ve embolizasyonu
 • Akut damar trombozunda (pıhtılaşma) mekanik ve farmakolojik trombolizis (pıhtı eritme)
 • Endovenöz lazer ablasyonu (EVLA)
 • TIPSS (transjuguler intrahepatik portosistemik şant)